San Juan

KASAYSAYAN NG BARANGAY
Ang Barangay San Juan ay may kabuuang bilang ng populasyon na 2,313 kung saan ang bilang ngmga lalake ay 1,182 at ang mga babae ay 1,131. Ang rehistradong botante ay may bilang na 1,009.

TALAAN NG MGA OPISYALES NG BARANGAY

Punong Barangay: Lamberto L. Malabanan

Barangay Kagawad:
1. Melanie Torres

2. Carlos Olano

3. Manuel Endaya

4. Albert Viñas

5. Florinda Viñas

6. Ryan T. Paran

7. Melicio Olano Jr.

Barangay Secretary: Jone Ann I. Linatoc
Barangay Treasurer: Emelita D. Hernandez