San Isidro

KASAYSAYAN NG BARANGAY
Ayon sa kasaysayan, ang Malvar at Balete ay mayroong kalsada para sa mangingisda. Sa isang panig ng kalsada, mayroong isang malaking puno na ang tawag ay bilucao. Ito ay nagsisilbing daanan ng mga mangigisda patungong lawa ng Taal. Ayon sa kasaysayan, matapos ang paglubog ng araw, nakakakita sila ng bolang apoy na hugis tao, palagi itong sumisigaw. Naging misteryo ito sa kanila, kaya tumakas sila para malampasan ang daanan bago dumilim.

Pagkaraan ng maraming taon, isang matapang na magingisda ang nagtanong sa bolang apoy, “Sino ka? Anong gusto mo? Hindi mo ba alam na natatakot ang mga tao sa iyo, umalis ka na!” Sumagot ang bolang apoy, “Alam mo, may pag-aari akong bungkos ng abaka na may halagang 80 sentimos, at ang aking buhay ay mapapayapa kung mababayaran ako sa halagang iyon.” Sumagot ang mangingisda, “Mapayapa ka na, babayaran kita.” Magmula noon, nawala na ang bolang apoy at tinawag nila ang lugar na Bilucao, at pagkalipas ng ilang taon, pinalitan nila ito ng San Isidro, na ang ibig sabihin ay sagradong lugar.

PISIKAL NA ANYO NG BARANGAY
Ang Barangay San Isidro ay may kabuuang lawak na 198.3076 ektarya. Ito ay may layong (4) kilometro sa kabayanan ng Malvar. Ito ay may kabuuang bilang ng populasyon na 1,423 (CBMS 2009), kung saan ang bilang ng mga lalake ay 713 at ang babae ay 710. Ang rehistradong botante ay may bilang na 756. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng barangay ay pagsasaka, pagnenegosyo at pag-eempleyo.

TALAAN NG MGA OPISYALES NG BARANGAY

Punong Barangay:Lucas B.  Magpantay

Barangay Kagawad:
1. Amor R. Pangan

2. Randy DM. Jumaquio

3. Carlos Miguel A. Mendoza

4. Nelson B. Magpantay

5. Pablo M. Javeña

6. Armando U. De Chavez

7. Susan D. Garcia

Barangay Secretary: Maria Elena L. Marquez
Barangay Treasurer: Sarmiento Marquez

SK Chairperson: Justine Daniel Ingco Marquez

SK Member:
1. Maria Angela Del Mundo Reyes
2.Kathleen Sarmiento Duque
3.John Clarence Dela Cruz Canila
4. Caila Nicole Recamata Sarmiento
5. Ma. Eloisa Briones Dela Cruz
6. Christian Ray Sarmiento Marquez
7. John Michael Umali Isaga

SK Secretary: John Lloyd T. Egbuhay
SK Treasurer: Faye T. Del Mundo