Pananaw at Misyon

PANANAW

Isang Bayang may maunlad na kabuhayan, malusog na pamayanan, malinis at mapayapang kapaligiran, mataas na antas ng karunungan sa gabay ng isang makaDiyos at makataong pamahalaan.

MISYON

Magbigay at magsulong ng mga serbisyong pang KALUSUGAN, pang KARUNUNGAN, pang KABUHAYAN, pang KAPALIGIRAN at pang KAUNLARAN sa diwa ng KAPAYAAN para sa KALIGTASAN ng mga mamamayan.